خدمات پس از فروش

خدمات مشتریان

ضمناً این مرکز از پیشرفته ترین تجهیزات برای تعمیرات، تست و کنترل کیفیت تلفن همراه بهره می گیرد.


فوژان سرویس
مجری خدمات پس از فروش محصولات فوژان گروپ در سراسر کشور

شرایط استفاده از گارانتی:

  • همراه داشتن کارت گارانتی فوژان تل.
  • عدم وجود آثار ضربه و ضایعه فیزیکی در محصول.
  • قرار داشتن محصول در محدوده زمانی گارانتی.

گارانتی دستگاه در شرایط زیر فاقد اعتبار است:

  • صدمات و خرابی ناشی از اتصال غلط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیرسازگار یا معیوب، صدمات ناشی از نصب یا به روزرسانی هر نوع فایل، نرم افزار و برنامه.
  • استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
  • هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن بر چسب سریال دستگاه .
  • اقدام به سرویس، تعمیر و هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز.
  • هر گونه ضربه خوردگی، تماس با مایعات، رطوبت و ایرادات ناشی از نوسان برق.


کارت گارانتی فوژان

مراکز مجاز خدمات