فروشگاه های زنجیره ای اکسوم، بازار موبایل ایران شماره 2

آدرس: تهران، اتوبان سعیدی، خیابان یافت آباد شرقی، بازار موبایل ایران شماره 2، فروشگاه اکسوم